نمایش ۱ - ۹ کالا از ۹

 • اتمام تخفیف
  تب سنج دیجیتالی رزمکس مدل TG380
  تب سنج دیجیتالی رزمکس مدل TG380 ۲۳۰,۰۰۰ تومان
  -۱۴,۰۰۰ تومان بروزرسانی :-663 فروردین 781

  0.0

  از 0 رای

 • تب سنج دیجیتالی رزمکس مدل HA500
  حراج!

  %10

  تب سنج دیجیتالی رزمکس مدل HA500 ۱,۴۲۵,۶۰۰ تومان %۱۰
  -۱۱۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :-699 فروردین 781

  0.0

  از 0 رای

 • اتمام تخفیف
  تب سنج دیجیتالی رزمکس مدل HC700
  حراج!

  %10

  تب سنج دیجیتالی رزمکس مدل HC700 ۲,۸۷۱,۰۰۰ تومان %۱۰
  ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :-699 فروردین 781

  0.0

  از 0 رای

 • تب سنج دیجیتالی رزمکس مدل RA600
  حراج!

  %10

  تب سنج دیجیتالی رزمکس مدل RA600 ۸۹۹,۰۰۰ تومان %۱۰.۱
  -۶۳۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :-699 فروردین 781

  0.0

  از 0 رای

 • اتمام تخفیف
  فشارسنج دیجیتالی رزمکس مدل CF155F
  حراج!

  %10

  فشارسنج دیجیتالی رزمکس مدل CF155F ۱,۲۸۶,۰۱۰ تومان %۱۰
  -۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :-697 فروردین 781

  0.0

  از 0 رای

 • اتمام تخفیف
  فشارسنج دیجیتالی رزمکس مدل CH155F
  حراج!

  %10

  فشارسنج دیجیتالی رزمکس مدل CH155F ۹۴۵,۰۰۰ تومان %۱۰
  -۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :4 تیر 1400

  0.0

  از 0 رای

 • اتمام تخفیف
  فشارسنج دیجیتالی رزمکس مدل S150
  حراج!

  %10

  فشارسنج دیجیتالی رزمکس مدل S150 ۱,۱۱۱,۵۰۰ تومان %۱۰
  -۶۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :-670 فروردین 781

  0.0

  از 0 رای

 • فشارسنج دیجیتالی رزمکس مدل X9
  حراج!

  %10

  فشارسنج دیجیتالی رزمکس مدل X9 ۷,۶۲۳,۰۰۰ تومان %۱۰

  0.0

  از 0 رای

 • اتمام تخفیف
  فشارسنج دیجیتالی رزمکس مدل Z1
  حراج!

  %10

  فشارسنج دیجیتالی رزمکس مدل Z1 ۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان %۱۰
  -۷۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :-663 فروردین 781

  0.0

  از 0 رای

مقایسه ( 0 مورد )