صاف

ویژگی‌های محصول
  • کاربرد:اندازه گیری قند خون
  • مدت زمان پاسخدهی:5 ثانیه
  • حافظه:ذخیره 450 نتیجه به همراه تاریخ و زمان
Veri-q